Wydma na północ od Bagna Jacka

fot. Przemysław Stolarz

Wydma na północ od Bagna Jacka

Pozostałość wielkiej wydmy (114m n.p.m) na północnej granicy Wesołej.