Turniej szachowy Grand Prix SP173 dla szkół podstawowych i gimnazjów

Turniej szachowy Grand Prix SP173 dla szkół podstawowych i gimnazjów

Turniej szachowy Grand Prix SP173 dla szkół podstawowych i gimnazjów (kwiecień 2011)