Krzyż na grobie NN żołnierza

fot. janusz reda

Krzyż na grobie NN żołnierza