Maria Szyszko
Uzupełnij profil

Maria Szyszko

Lista:
Okręg wyborczy:Numer 3 - Stara Miłosna Zachód
Liczba głosów:261 (8.06%)
Pełniona funkcja:kandydat do rady dzielnicy

Maria Szyszko o sobie

Swoje życie związałam z Wesołą - od 22 lat mieszkam z rodziną w Starej Miłosnej. Jestem bezpartyjna. Z wykształcenia jestem geografem (UW). 2 lata temu objęłam mandat radnej Dzielnicy Wesoła. W swoich interpelacjach kierowałam się szeroko pojętym bezpieczeństwem wszystkich mieszkańców.

Jako radna będę zabiegała o realizację programu:

  • oświetlenie i budowa dróg lokalnych
  • modernizacja Traktu Brzeskiego (dojazdy do posesji, chodniki, ścieżki rowerowe, kładki) od ul. Wawerskiej do węzła Zakręt
  • poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych
  • przeciwdziałanie podtopieniom poprzez właściwy program zagospodarowania wód opadowych
  • budowa studni oligoceńskiej (Wesoła jako jedyna dzielnica Warszawy nie posiada ujęcia wody pitnej wysokiej jakości i zabezpieczenia na wypadek awarii)
  • utworzenie szkoły ponadpodstawowej
  • równomierny rozwój wszystkich części osiedla Stara Miłosna
  • wspieranie wniosków mieszkańców o dostosowanie planu przestrzennego zagospodarowania zgodnie z ich oczekiwaniami

Historia

  • W 2014 startowała z listy Prawo i Sprawiedliwość zdobywając 122 głosy
  • W 2018 startowała z listy Prawo i Sprawiedliwość zdobywając 261 głosów