Marcin Jędrzejewski
Uzupełnij profil

Marcin Grzegorz Jędrzejewski

Lista:
Okręg wyborczy:Numer 4 - Stara Miłosna Wschód
Liczba głosów:691 (21.23%)
Pełniona funkcja:kandydat do rady dzielnicy

Marcin Jędrzejewski o sobie

Mam 51 lat, od porad 20 lat mieszkam w Wesołej, na osiedlu Stora Miłosno. Jestem ojcem trójki wspaniałych dzieci i szczęśliwym mężem. Zawodowo - już od ponad 25 lot jestem przedsiębiorcą, dawniej w branży poligraficznej, od kilku lot w deweloperskiej. Od pięciu kadencji mam zaszczyt reprezentować Państwa sprawy w samorządzie: najpierw w radzie powiatu, potem w Radzie Dzielnicy Wesoła, gdzie od dwóch kadencji pełnię funkcję Przewodniczącego.

Rodzice wychowali mnie w duchu tolerancji i otwartości. To od nich nauczyłem się pracowitości i zamiłowania do pomocy innym. Te cechy dodatkowo ugruntowało we mnie harcerstwo. Byłem instruktorem harcerskim, wychowankiem 22 Szczepu „Watra” na warszawskim Grochówie, pełniąc kolejno wszystkie funkcje od zastępowego i drużynowego aż po Przewodniczącego ZHR. To głównie tam nabyłem umiejętności, które tok bardzo przydały mi się w życiu - szybkiego podejmowania decyzji, procy w zespole, organizacji procy i sumienności.

Zamiłowania do pracy społecznej nie ograniczałem do harcerstwa. Na studiach działałem w NZS-ie i samorządzie studenckim, organizując życie kulturalne na wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Włączyłem się także w proce wydziałowego klubu turystycznego „Maluch”, gdzie zdobyłem uprawnienia organizatora turystyki.

Po przeprowadzeniu się do Wesołej, zaangażowałem się w aktywizację środowiska lokalnego Byłem jednym z założycieli i wieloletnim Prezesem Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Stara Miłosna w ramach którego organizowałem szereg imprez sportowych i kulturalnych. Jestem także, od pierwszego numeru wydawcą i redaktorem naczelnym „Wiadomości Sąsiedzkich”.
Działając w Wesołej nie zapomniałem o harcerstwie.

W roku 1999 doprowadziłem do powstania harcerstwa w Starej Miłosnej co owocuje dziś działalnością szczepu 44 MDHiZ „Zielony Płomień”. Ostatnio wróciłem do swojej dawnej pasji - turystyki. Współtworzyłem Wesołowskie Kolo PTTK. którego jestem Prezesem i jednym z organizatorów wycieczek.

Działając w samorządzie miałem, jak sądzę, dość spory udział w tym, jak zmieniła i rozwinęła się Wesoła, a szczególnie Stara Miłosna. Z osiedla pełnego piaszczystych, nieoświetlonych ulic, o słabej infrastrukturze zarówno społecznej, usługowej jak i komunikacyjnej stajemy się nowoczesnym, przyjaznym mieszkańcom przedmieściem stolicy. Kandyduję, ponieważ zależy mi, aby ten niesamowity rozwój naszej dzielnicy był kontynuowany, aby dorobek ostatnich kilkunastu lat nie został zaprzepaszczony. Jestem przekonany że swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami mogę przyczynić się do tego. aby kolejne cztery lata były co najmniej tak samo dobre.

W nowej radzie Dzielnicy zamierzam:

 • dbać o dalszy zrównoważony rozwój naszej Dzielnicy,
 • działać na rzecz szybkiego podjęcia decyzji w sprawę przebiegu WOW i jej budowy,
 • doprowadzić do kompleksowej modernizacji Traktu Brzeskiego w tym budowy ścieżki rowerowej do Anina.
 • doprowadzić do objęcia Wesołej systemem rowerów miejskich Veturillo
 • wspierać działania zmierzające do budowy dobrego Liceum Ogólnokształcącego w naszej Dzielnicy.
 • przyśpieszyć budowę ulic oraz dokończenie oświetlenia dróg lokalnych,
 • angażować się w tworzenie programów aktywacji seniorów i młodzieży.
 • dopilnować budowy nowoczesnego domu kultury w osiedlu Stara Miłosna.
 • przyśpieszyć prace przy budowie tunelu pod torami kolejowymi w Wesołej oraz budowie przestronnego parkingu P&R

Historia

 • W 2010 startował z listy KW Platforma Obywatelska RP zdobywając 543 głosy
 • W 2014 startował z listy KW Platforma Obywatelska RP zdobywając 473 głosy
 • W 2018 startował z listy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska zdobywając 691 głosów