Ewa Walczuk
Uzupełnij profil

Ewa Anna Walczuk

Lista:
Okręg wyborczy:Numer 3 - Stara Miłosna Zachód
Liczba głosów:128 (3.95%)
Pełniona funkcja:kandydat do rady dzielnicy

Ewa Walczuk o sobie

Dzień dobry.
Nazywam się Ewa Anna walczak. Jestem absolwentkę Wydziału Pedagogicznego i Polonistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Moje hobby to podróżowanie, czytanie książek, praca w ogrodzie. Z powołania i zamiłowana jestem nauczycielką, pracuję z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, od 22 lat w Szkole Podstawowej nr 173 w Warszawie, od ponad 6 lat jako wicedyrektor szkoły. Moja praca, to również codzienny kontakt z ludźmi w różnym wieku: dziećmi, rodzicami i dziadkami moich uczniów.

Od ponad 22 lat mieszkam w Starej Miłosnej. Każdego roku widzę jak zmienia się nasze osiedle i nasza dzielnica. Pragnę dołączyć do ludzi, którzy decydują o tym, co można jeszcze zrobić dla społeczności lokalnej, by lepiej, wygodniej i spokojniej nam się żyło.

Bliskie są mi sprawy oświaty. Biorę udział w projektach i programach dotyczących edukacji, wychowania, zdrowia. kultury i ekologii, realizowanych na terenie dzielnicy Wesoła. Za pracę na rzecz oświaty, kultury i sportu otrzymałam liczne nagrody i wyróżnienia m.in. nagrodę Burmistrza Dzielnicy Wesoła i Prezydent m st. Warszawy, natomiast za propagowanie historii wśród społeczności lokalnej: Złotą Honorową Odznakę. Zasłużona dla Związku Sybiraków Polskich”.

Nadal pragnę brać czynny udział w pracach na rzecz Wesołej i jej mieszkańców, decydować o słusznych dla nas sprawach i inicjatywach. Znam i rozumiem potrzeby mieszkańców osiedla Stara Miłosna. Leży mi na sercu troska o dobro ludzi, którzy tak jak ja mieszkają na naszym osiedlu od wielu lat, a także o tych, którzy od niedawno są naszymi sąsiadami i poszukują swego miejsca w staromiłośniańskiej społeczności.

Każdego dnia rozmawiam z mieszkańcami wesołej, znam ich opinie na temat wielu ważnych dla naszej małej ojczyzny spraw i pragnę pomóc w realizacji pomysłów.

Będę wspierać inicjatywę budowy żłobków na terenie Naszego osiedla. Ważne będą dla mnie sprawy i potrzeby młodzieży: tereny rekreacyjne - kontynuacja budowy ścieżek rowerowych, realizacja programów profilaktyki uzależnień. W szkolnictwie: stworzenie klas z rozszerzonym programem zajęć sportowych, językowych, artystycznych, szachowych, budowa liceum ogólnokształcącego, by nasza młodzież mogła kontynuować naukę blisko domu rodzinnego.

Seniorom potrzebny jest program AKTYWNY SENIOR, a niepełnosprawnym system pomocy i opieki w formie Środowiskowego Domu Samopomocy lub Świetlicy Terapeutycznej.

Bilskie mi tematy, to ochrona naturalnego środowiska
Dzielnicy w tym aktywna walka ze smogiem oraz dbałość o estetykę wizerunkową Wesołej i regulację eksponowania reklam. Będę również aktynie uczestniczyć w uzgadniani przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy w wariancie jak najmniej szkodliwym dla środowisko naturalnego i mieszkańców. Ważne dla mnie jest również nasze bezpieczeństwo

O wszystko to postaram się skutecznie walczyć jako radna Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy.

Historia

  • W 2014 startowała z listy KW Platforma Obywatelska RP zdobywając 55 głosów
  • W 2018 startowała z listy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska zdobywając 128 głosów