Edward Kłos
Uzupełnij profil

Edward Kłos

Lista:
Okręg wyborczy:Numer 1 - Plac Wojska Polskiego, Centrum, Wola Grzybowska
Liczba głosów:424 (13.68%)
Pełniona funkcja:kandydat do rady dzielnicy

Edward Kłos o sobie

Dlaczego warto na mnie zagłosować?

Mieszkam w Wesołej od 54 lat, mam żonę i dwóch synów. Ukończyłem Politechnikę Warszawską, Podyplomowe Studio Organizacji i Zarządzania na SGPiS (obecnie SCH) oraz podyplomowe Zarządzanie w Administracji Publicznej.

Byłem m.in. Zastępcą Dyrektora Przedsiębiorstwa PKS nr 7 w Warszawie, Dyrektorem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Otwocku. W latach 1998-2002 byłem radnym w Radzie Miasta Wesoła, organizowałem budowę wodociągu w Wesołej Centrum. W lalach 2004-2006 byłem Zastępcą Burmistrza, od 2006 roku pełnię funkcję Burmistrza Dzielnicy Wesoła.

Szanowni Państwo,
Przez czternaście ostatnich łat pracuję w Zarządzie Dzielnicy Wesoła i mam udział w tym, co w naszej dzielnicy powstało, również w osiedlach: Centrum, Woła Grzybowska i Plac Wojska Polskiego Nowe ulice, rozbudowa szkoły na ul. Armii Krajowej i przedszkola Pod Dębami, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, nowe płace zabaw, siłownie plenerowe, ścieżka rowerowa, lodowisko to inwestycje, które powstały.

W obecnej kadencji zbudowaliśmy żłobek. Centrum Aktywności „Na Spokojnej”, rozbudowaliśmy przedszkole na Placu Wojska Polskiego, zmodernizowaliśmy Ośrodek Kultury i boisko, budujemy ulice z kanalizacją deszczową, projektujemy rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 174. Za sprawą tych inwestycji Wesoła się zmienia i mam nadzieję, że Państwo te zmiany dostrzegacie i akceptujecie. Podkreślam znaczenie inwestycji, gdyż one poprawiają warunki naszego funkcjonowania, ale wielką wagę przywiązuję również do dobrej pracy Urzędu Dzielnicy oraz naszego bezpieczeństwa.

Kolejne plany to m.ln.:

  • Kontynuacja budowy ulic z kanalizacją deszczową
  • Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 174
  • Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 171
  • Aktywne działania, aby WOW została zbudowana w tunelu
  • Dbanie, żeby Wesoła była miejscem przyjaznym, ekologicznym i wygodnym do życia.

Biorę udział w wyborach, bo chciałbym pracę na rzecz Wesołej kontynuować zgodnie z Państwa sugestiami i oczekiwaniami. Od Państwa poparcia zależy czy ta kontynuacja będzie możliwa.
Zapraszam wszystkich do udziału w głosowaniu, ponieważ każdy z Państwa swoim głosem decyduje o przyszłości Wesołej.

Z wyrazami szacunku Edward Kłos

Historia

  • W 2010 startował z listy KW Platforma Obywatelska RP zdobywając 495 głosów
  • W 2014 startował z listy KW Platforma Obywatelska RP zdobywając 329 głosów
  • W 2018 startował z listy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska zdobywając 424 głosy