Anna Kozłowska
Uzupełnij profil

Anna Agnieszka Kozłowska

Lista:
Okręg wyborczy:Numer 3 - Stara Miłosna Zachód
Liczba głosów:179 (5.53%)
Pełniona funkcja:kandydat do rady dzielnicy

Anna Kozłowska o sobie

Witam Państwa
Mam 53 lata, jestem mężatką, mam troje dorosłych dzieci. W Wesołej - Starej Miłośnie mieszkam od urodzenia. Studiowałam historię na Uniwersytecie Warszawskim a także etonomię i informatykę w PWSBiA w Warszawie. Pracuję jako kierownik administracyjny i skarbnik w Klubie Sportowym „Wesoła”. Nie należę do żadnej partu politycznej. Przez kilkanaście lot brałam udział w pracach Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej 173. Współorganizowałam wiele działań charytatywnych i inicjatyw społecznych.

Moje zamiłowanie do działania na rzecz Innych „odziedziczyły” moje dzieci: są zaangażowane w harcerstwo, sport a i inicjatywy związane z Kościołem.

W upływającej kadencji (2014 - 2018) pełniłam funkcję radnej w dzielnicy Wesoła. Uczestniczyłam w pracach Komisji Oświaty Kultury i Sportu. Komisji Infrastruktury oraz Komisji Mieszkaniowej. Bardzo się cieszę, że udało mi się przyczynić do rozwiązania części z naszych wspólnych problemów.

W Radzie Dzielnicy chciałabym kontynuować pracę w szczególności w następujących obszarach:

  • budowa oświetlenia i brakujących ulic w Starej Miłośnie, odwodnienie miejsc zalewanych, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizacja Traktu Brzeskiego. budowa ścieżek rowerowych,
  • poprawa bezpieczeństwa, m.in. poprzez rozbudowę sieci monitoringu miejskiego,
  • budowa Domu Kultury i Biblioteki w osiedlu Stora Miłosna oraz jak najszybsze utworzenie i budowa liceum,
  • stworzenie kolejnych miejsc, gdzie młodzież mogłoby spędzać czas wolny i miejsc spotkań dla mieszkańców.
  • budowa ogólnodostępnego ośrodka sportu z halą sportową, boiskami i basenem,
  • utworzenie strzeżonego kąpieliska miejskiego.

Przede wszystkim, tak jak dotychczas będę służyła Państwu pomocą w realizacji Waszych pomysłów i rozwiązywaniu problemów
.
Uważam, że niezwykle ważna jest współpraca z organizacjami pozarządowymi (takimi jak harcerstwo, organizacje związane z Kościołem, sportem, kulturą i organizacje seniorów) oraz z Rodami Rodziców i wspieranie inicjatyw obywatelskich tak, aby najbardziej jak to tylko możliwe ułatwić pracę tym z Państwo, którzy poświęcają czas, pomysłowość i energię na działanie dla dobra wspólnego.

Dlatego proszę Państwa o obdarzenie mnie ponownie zaufaniem. Zrobię wszystko, ażeby go nie zawieść.

Bardzo dziękuję. Anna Kozłowska

Historia

  • W 2014 startowała z listy KW Platforma Obywatelska RP zdobywając 102 głosy
  • W 2018 startowała z listy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska zdobywając 179 głosów