Anna Kęzik
Uzupełnij profil

Anna Kęzik

Lista:
Okręg wyborczy:Numer 4 - Stara Miłosna Wschód
Liczba głosów:219 (6.73%)
Pełniona funkcja:kandydat do rady dzielnicy

Anna Kęzik o sobie

Anna Kęzik - 38 lat. Mężatka i mama dwójki dzieci. Ukończyła studia magisterskie
w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość.

Od 12 lat mieszka w Starej Miłosnej. Jest przekonana, że Wesołą stać na więcej! Chciałaby, aby Wesoła była bezpieczną, nowoczesną oraz przyjazną dzielnicą Warszawy i aby wreszcie była postrzegana przez Warszawiaków jako ekskluzywna dzielnica, w której mieszkanie to prestiż dla jej mieszkańców.

Jako radna będzie zabiegała m.in. o realizację:

 1. Budowy szkoły średniej w dzielnicy Wesoła
 2. Parkingu Parkuj & Jedź dla mieszkańców dzielnicy Wesoła
 3. Budowy OSiR wraz z skateparkiem
 4. Rozbudowy systemu monitoringu miejskiego w strategicznych miejscach dzielnicy
 5. Minimalizację skutków ubocznych budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy
 6. Rozbudowy i połączenia ścieżek rowerowych dzielnicy Wesoła z systemem ścieżek rowerowych m.st. Warszawy
 7. Budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Kanałku Wawerskiego.
 8. Dalszej rozbudowy infrastruktury technicznej Osiedla Stara Miłosna tj: oświetlone
  i utwardzone ulice, dostęp do wodociągów oraz kanalizacji ściekowej.
 9. Nowoczesnych systemów odprowadzających wody opadowe.
 10. Parku miejskiego w lasku przy placu zabaw u zbiegu ulic Jeździeckiej i Jana Pawła II
 11. Promocję szlaku turystycznego śladami bunkrów „Przedmoście Warszawy”

Historia

 • W 2018 startowała z listy Prawo i Sprawiedliwość zdobywając 219 głosów