Szkoła Podstawowa nr 171

05-075 Warszawa-Wesoła,
ul. Armii Krajowej 39
Wesoła,
022 7739052

Lokalizacja