Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Emanuela Bułhała

05-075 Warszawa-Wesoła,
ul. Armii Krajowej 9
Wesoła,
022 7735592

Lokalizacja