Przychodnia nr 2

05-075 Warszawa-Wesoła,
ul. Warszawska 55
Wesoła,
022 4897270

Lokalizacja