Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wesoła

05-077 Warszawa-Wesoła,
ul. Kilińskiego 50
Wesoła, Stara Miłosna
022 7737450

Lokalizacja