Najnowsze wiadomości z kategorii Informator

Właściciele dóbr Miłosna

Dodano w Informator

W roku 1791 małżeństwo Marianna z Mostowskich i Michał Przezdzieccy zakupili od warszawskiego bankiera Karola Szulca wsie Janówek i Miłosne za złotych polskich 90 tysięcy, a od metrykanta Cypriana Sowińskiego część Borkowa, przyległości Zerzyna (Zerzeń), oraz Kaczydół (obecnie Międzylesie), płacąc…

Szlaki komunikacyjne

Dodano w Informator

Wszystkie te podróże, jako długie i uciążliwe, odbywały się etapami i gdzieś trzeba było odpocząć, coś zjeść, wymienić konie. Wzdłuż szosy brzeskiej, oraz szosy lubelskiej było ich wiele, mniej lub bardziej dostatnich, oferujących przyzwoity wypoczynek, lub tylko jaki taki dach nad głową i gorzałkę…

Długa droga do sąsiada

Dodano w Informator

W XVI wieku Miłosna była wsią szlachecką, zasiedloną głównie przez drobną szlachtę zagrodową, a jej właścicielami byli Czerniakowscy, ci sami do których należały: Kobyłka, Ossów, (d. Osowo), Turów (d. Turowo) i kilka innych wsi w tej okolicy, a także Czerniaków (d. Czerniakowo). Z tego czasu…

W poszukiwaniu nazwy

Dodano w Informator

Pochodzenie nazwy Miłosny do dziś budzi kontrowersje. Istnieją dwie podstawowe wersje. Jedna z nich głosi, że imię tej miejscowości nadała roślina o nazwie miłosna górska (ADENO-STYLES ALLIARIAE), licznie porastająca w średniowieczu bagienne tereny u stóp naszych wydmowych wzgórz. Roślina ta mogła zniknąć stąd wraz ze zmianą klimatu, na przełomie XVI i XVII wieku. Według drugiej zaś nazwa Miłosna pochodzi od imienia Miłosz, po raz pierwszy odnotowanego w 1136 roku, lub też Miłosny egzystującego od roku 1400. Obie te wersje są równie prawdopodobne i wierzyć należy, że uda się rzecz niebawem rozstrzygnąć.

Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Miłośnie

Dodano w Informator

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Miłośnie, u jej początków zwanej Ochotniczą Strażą Ogniową jest długa i zawiła. W jej losach, jak w lustrze odbijały się losy całego naszego kraju. Założona w 1916 przez dyrektora miejscowej cegielni, Romana Mosdorfa, początkowo jako straż przyfabryczna, szybko zaczęła służyć całej okolicy. Przez nią też była wspomagana, zarówno w ochotników służących z poświęceniem jak i wszelkiego rodzaju świadczeniami. Ze strzępów dokumentów i wspomnień ludzi w różnych okresach z nią związanych spróbujemy odtworzyć jej dzieje.

Urzędy Pocztowe w Starej Miłośnie - Adresy, Godziny Otwarcia i Usługi

Dodano w Informator

W Starej Miłośnie mieszkańcy mają dostęp do dwóch głównych placówek pocztowych. Oto szczegółowe informacje o nich, w tym adresy, numery telefonu, godziny otwarcia oraz dostępne usługi.

Niezwykłe początki kościoła św. Antoniego w Starej Miłośnie

Dodano w Informator

Kościół w tym stanie, w jakim jest obecnie, został wybudowany i wyposażony w latach 1948-1950. Od rozpoczęcia budowy do poświęcenia 6 sierpnia 1950 r. przez Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia upłynęło dokładnie 26 miesięcy. Warto w tym miejscu odnieść się z uczuciami wdzięczności do ówczesnych Parafian (ludzi biednych, wyniszczonych przez wojnę, bo przecież Stara Miłosna w większości była spalona), którzy pod kierunkiem Ks. Stanisława Witkowskiego (proboszcza w tutejszej Parafii w latach 1947-1955) zbudowali świątynię, zostawiając nam w spadku obiekt, który słusznie może być dumą naszej społeczności. Nie jest tajemnicą, że to właśnie ten nasz kościółek, nie co innego, przyciąga do Starej Miłosny licznych sobotnio-niedzielnych leśnych wędrowców i wycieczkowiczów zwiedzających podwarszawskie osobliwości.

Szkoły i przedszkola w Starej Miłośnie

Dodano w Informator

Szkoły w Starej Miłośnie Szkoła Podstawowa Nr 173 im. Górników Polskich Szkoła Podstawowa Nr 353 im. Wielkich Odkrywców [Gimnazjum Nr 119 im. Marszałka Józefa…

Mazowiecki Park Krajobrazowy

Dodano w Informator

Mazowiecki Park Krajobrazowy zajmuje powierzchnię 14 371 hektarów. Podzielony jest na dwie części obejmujące dolinę Wisły oraz część Wysoczyzny Siedleckiej na południowy-wschód od Warszawy. Całość otoczona jest strefą ochronną o…

Historia

Dodano w Informator

Stara Miłosna jest najstarszym ze wszystkich osiedli wchodzących w skład dzielnicy Wesoła. Jej udokumentowana historia sięga XIV wieku, ale istnieje wiele przesłanek by sądzić, że na tej wydmowej łysinie, położonej obok kupieckiego szlaku, życie toczyło się znacznie wcześniej. Według najstarszych źródeł pierwotna jej nazwa to Miłosina, następnie Miłośnia, Miłośna. Obecna nazwa - Stara Miłosna, jest nazwą stosunkowo młodą ukształtowaną przy końcu XIX lub na początku XX wieku, z chwilą powstania i rozwoju przystanku kolejowego Miłosna, przy linii kolei terespolskiej.