Najnowsze wiadomości z kategorii Informator

Urzędy Pocztowe w Wesołej - Adresy, Godziny Otwarcia i Usługi

Dodano w Informator

Dzielnica Wesoła posiada kilka placówek pocztowych, które służą mieszkańcom w codziennych sprawach pocztowych. Poniżej znajdują się informacje dotyczące poszczególnych urzędów pocztowych.

Historia Starej Miłosny

Dodano w Informator

Stara Miłosna jest najstarszym ze wszystkich osiedli wchodzących w skład dzielnicy Wesoła. Jej udokumentowana historia sięga XIV wieku, ale istnieje wiele przesłanek by sądzić, że na tej wydmowej łysinie, położonej obok kupieckiego szlaku, życie toczyło się znacznie wcześniej. Według najstarszych źródeł pierwotna jej nazwa to Miłosina, następnie Miłośnia, Miłośna. Obecna nazwa - Stara Miłosna, jest nazwą stosunkowo młodą ukształtowaną przy końcu XIX lub na początku XX wieku, z chwilą powstania i rozwoju przystanku kolejowego Miłosna, przy linii kolei terespolskiej.

Przychodnie Stara Miłosna

Dodano w Informator

Przychodnia Rejonowa Nr 3 05-077 Warszawa-Wesoła os. Stara Miłosna ul. Jana Pawła II 23 (Centrum Pogodna) Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00 Numery telefonów: Rejestracja dzieci i dorosłych: [459 59 55…

Linki

Dodano w Informator

Pismo lokalne U Nas Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Krótka historia kanału Wawerskiego

Dodano w Informator

Na planie Miłosny, z roku 1887, widać wyraźnie wiele cieków wodnych, wijących się i przeplatających z drogami. Giną one najczęściej w mniejszych lub większych zbiornikach, rozrzuconych dość licznie po całym terenie. Wśród owych cieków wyróżnia się jeden, najdłuższy, ale z licznymi odgałęzieniami, przecinający Miłosnę prawie na pół, po linii równoleżnikowej. Gubi się nieco na terenie folwarku, by dalej na zachód wypłynąć z dwu, obok siebie położonych zbiorników; prawdopodobne dworskich stawów rybnych. Następnie skręca już na południowy zachód, podążając w kierunku Kaczego Dołu, czyli obecnego Międzylesia. A jeśli się dobrze przyjrzeć, to okazuje się, że wszystkie pozostałe cieki są jego odnogami. Największy ich splot znajduje się w części zachodniej, na wysokości istniejącego do dziś budynku karczmy, znanego współcześnie jako “Szafa gra”. Jeden z nich kończy się zbiornikiem, który możemy jeszcze teraz oglądać; jest to bowiem zarybiony, dobrze nam znany staw przy Trakcie Brzeskim.

Biały Ług, Zielony Ług i Kaczy Ług

Dodano w Informator

W naszej najbliższej okolicy, w stosunkowo niewielkich od siebie odległościach, można znaleźć trzy z ługi: Biały Ług, Zielony Ług i Kaczy Ług.

Wzniesienia Wydmowe

Dodano w Informator

Bardzo duża część Mazowieckiego Parku Krajobrazowego położona jest na wydmach, co wzbogaca zarówno jego szatę roślinną, jak i podnosi walory krajobrazowe. Wydmy te ułożone w parabole, otwierają swe ramiona w kierunku północno zachodnim. Na terenach nam najbliższych, ciągną się one od Wawra i Wesołej ku Pogorzeli po osi północ - południe, oraz od Anina do Konika Starego po osi wschód - zachód; zaś szczególne ich zagęszczenie obserwujemy na odcinku Falenica - Stara Miłosna. Takie osady, jak: Wiśniowa Góra, Macierówka, Daków, Pohulanka, leżą praktycznie wśród nich lub na nich. Wydmy owe uformowały się przed milionami lat na równinach polodowcowych, przy udziale silnych wiatrów północno - zachodnich, wiejących od czoła cofającego się lodowca. Według Małej Encyklopedii PWN, “wydma jest to pagórek piaszczysty usypany przez wiatr; w zależności od występowania wyróżnia się wydmy pustynne, śródlądowe i nadmorskie, a w zależności od kształtu - paraboliczne i wałowe (poprzeczne i podłużne); pod wpływem stałych wiatrów mogą się poruszać stale w jednym kierunku”.

Druga wojna światowa

Dodano w Informator

Wojna lat 1939-1945 przyniosła Starej Miłośnie ogromne zniszczenia; zwłaszcza okres 1944-45, kiedy to na Wiśle stał front, a przez nasz teren przetaczały się działania wojenne. Spłonęła wtedy szkoła, spłoną kościół, spłonęła większość domów, a nawet piękne miłośniańskie sady. Pozostało tylko 150 mieszkańców. Z trudem więc, przez wiele lat odtwarzano materię naszej miejscowości, by dojść wreszcie do tego, czym jest teraz.

Okres międzywojenny

Dodano w Informator

Okres międzywojenny, to okres prosperity; w latach trzydziestych Stara Miłosna stała się ulubioną letniskowo-uzdrowiskową miejscowością z własnym autobusem i tramwajem konnym. Jerzy Kasprzycki w swych “Korzeniach miasta” pisze:… “Z Wawra jeździło się jeszcze tramwajem konnym przez Anin, Kaczydół…

Stara Miłosna podczas I wojny światowej

Dodano w Informator

Podczas I wojny światowej, w 1915 roku, wojska niemieckie przejęły rosyjską linię obrony przebiegającą, między innymi, przez pasmo wzgórz Starej Miłosny, tworząc w tym miejscu nowoczesną linię obroną zwaną Bruckenkopf Warschau (Przedmoście Warszawy). Pozostały po niej do dziś szczątki potężnych…