Zbiórka odpadów gabarytowych

Dodano przez Bartłomiej Kuleszewicz w Wieści z ratusza, Wydarzenia

Zespół Ochrony Środowiska informuje, że rozpoczyna akcję przyjmowania zgłoszeń odpadów gabarytowych od mieszkańców Dzielnicy Wesoła.
Odpady będą odbierane u źródła. Gotowość wystawienia odpadów należy zgłosić telefonicznie lub osobiście do Wydziału Obsługi Mieszkańców (tel. 22 773-60-03).
Prosimy o dokonywanie zgłoszeń najpóźniej do godz. 1600 w czwartek poprzedzający dzień zbiórki na danym osiedlu.

Poniżej przedstawiamy planowane terminy odbioru z poszczególnych osiedli Dzielnicy Wesoła (po tych terminach zgłoszenia nie będą już przyjmowane):

8 czerwca - Zielona, Grzybowa, Groszówka
15 czerwca - Wola Grzybowska, Centrum, Plac Wojska Polskiego
22 czerwca - Stara Miłosna

Nie będą odbierane następujące rodzaje odpadów:
ulegające biodegradacji (bytowe, spożywcze, roślinne itp.)
surowcowe podlegające segregacji (szkło, papier, plastik)
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
poremontowe (gruz, farby, lakiery itp.)
niebezpieczne opony

Zgłaszający będzie proszony o podanie następujących danych:

imię i nazwisko,
adres źródła odbioru,
numer telefonu kontaktowego,
zwięzły opis odpadu zgłaszanego do odbioru.

Odpady będzie można wystawić przed posesję tylko w ustalonym terminie.
O ewentualnej zmianie terminu odbioru zgłaszający będą powiadomieni telefonicznie.
Prosimy o demontaż większych odpadów w miarę możliwości. Odpady niezgłoszone, niekwalifikujące się do odbioru lub zgłoszone po zakończeniu akcji nie będą odbierane.

Bartłomiej Kuleszewicz