„Z uczniem w świat wartości”

Dodano przez Majka Delura w Edukacja

"Z uczniem w świat wartości" (Fot. SP353)

W Szkole Podstawowej nr 353 chcemy wspólnie z rodzicami naszych uczniów stwarzać dzieciom możliwość harmonijnego rozwoju we wszystkich aspektach życia. Traktujemy każde dziecko jako osobę godną szacunku ze strony dorosłych i kolegów. Pragniemy, aby w przyjaznej atmosferze uczniowie samodzielnie myśleli, komunikowali się w kulturalny sposób i konstruktywnie rozwiązywali konflikty. Nasi uczniowie, doświadczając akceptacji ze strony dorosłych, nauczą się tolerancji i rozumienia innych, oraz dowiedzą się, jak współistnieć i współpracować w wielokulturowym świecie.

Program “Z uczniem w świat wartości” oparty jest na założeniu, że dorosły jest lustrem, w którym odbija się dziecko. Czyni to z nauczycieli, pracowników szkoły, opiekunów i rodziców naszych uczniów osoby odpowiedzialne za stanowienie wzorców postępowania w każdej życiowej i edukacyjnej sytuacji.

Program ma nauczyć dzieci odwagi, umiłowania prawdy, szacunku do pracy, tolerancji wobec odmienności, pasji w zdobywaniu wiedzy i rozwoju osobistym, mądrości
w dokonywaniu wyborów, uczciwości w postępowaniu, a nade wszystko miłości do ludzi
i otaczającego świata oraz radości życia.

W ramach tego programu w naszej szkole ruszył projekt : “LEKCJE Z…” Cyklicznie organizujemy dla naszych uczniów spotkania z ludźmi, którzy mają jakąś pasję, realizują w życiu swoje marzenia, mogą przekazać innym ważne wartości.
W piątek 17 stycznia 2014 roku gościliśmy pana Damiana “Wolf Wagabundę” Lemańskiego, który spotkał się z uczniami klas szóstych. Ten młody podróżnik podczas swojej spontanicznej podróży na kontynent południowoamerykański nakręcił niezwykle ciekawy, pełen dramatycznych przeżyć film, który z przyjemnością obejrzeliśmy. Nasz gość odpowiadał na liczne pytania uczniów. Jego życiowym mottem stały się słowa Benjamina E. Mayse’a -“Nie jest klęską umrzeć nie spełniwszy swoich marzeń, ale klęską jest nie marzyć.” Mamy nadzieję, że ono zainspiruje również naszych uczniów.

31 stycznia uczniowie klas czwartych spotkali się z panem Dariuszem Osińskim, prezesem Polskiego Związku Ceramików, poetą, społecznikiem , redaktorem naczelnym kwartalnika “Szkło i Ceramika”. Gość na oczach dzieci wyczarowywał z gliny różne zwierzęta opowiadając jednocześnie o ceramicznej technologii. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali też wierszowanej bajki pt.: “Kałuża” i kilku innych dowcipnych tekstów ceramika. Pan Osiński pokazał dzieciom, że w życiu najważniejsze jest odkryć swoje zainteresowania i że nie warto z nich rezygnować.

12 lutego do klas piątych zaproszony został na spotkanie pan Wiesław Stypuła. Opowiedział dzieciom o swoim dzieciństwie, o tym jak stracił w czasie II wojny rodziców
i jak, dzięki dobroci innych ludzi, przetrwał te straszne czasy. Jemu samemu i setkom polskich dzieci pomógł maharadża hinduski Jam Saheb Digvijaysinhji -ówczesny władca Jamnagaru - budując dla nich ze swoich prywatnych środków obóz i tworząc godne warunki do życia. W swej opowieści pan Wiesław położył nacisk na to, by nie osądzać ludzi po wyglądzie, narodowości, wyznaniu, ale po tym jacy są dla innych, po odruchach serca. Uczniowie ze wzruszeniem słuchali opowieści starszego pana, z zachwytem
i zainteresowaniem oglądali pamiątki, które przyniósł.

Cykl spotkań ” LEKCJE Z…” wyjątkowo przypadł do gustu naszym wychowankom, wydaje się być bardzo trafionym projektem i mamy nadzieję owocnym…

W tym miejscu chcemy zaprosić do współpracy wszystkich, którzy mogą przekazać młodym ludziom jakieś życiowe prawdy, podzielić się swoimi przeżyciami i doświadczeniem, zarazić pasją… pomóc nam wprowadzić uczniów naszej szkoły w świat wartości. Zapraszamy.

Joanna Sonnenberg-psycholog w SP 353
Izabela Krassowska-pedagog w SP 333

Majka Delura