Szachiści grają dla powodzian

Dodano przez Bartłomiej Kuleszewicz w Edukacja, Kultura, Sport i turystyka, Wydarzenia


Turniej szachowy Grand Prix SP173 dla szkół podstawowych i gimnazjów

 • Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „ Miłośnik”
 • Cel turnieju: Dochód z turnieju grudniowego zostanie przekazany na wakacje dla dzieci z terenów dotkniętych powodzią.

Warunki uczestnictwa:

 • Turniej organizowany jest dla dzieci od 5 do 16 lat.
 • Wpisowe: 10 zł od uczestnika
 • Zgłoszenia: do 3 grudnia 2010r. (imię , nazwisko , szkoła , klasa , rok urodzenia , kategoria) tel.\ fax szkoły: 022 773 39 25 oraz na www.chessarbiter.com
  Sędzia Agnieszka Brustman przyjmuje zgłoszenia pod tel. kom. 664303892
  Pierwszeństwo udziału w turnieju mają osoby zgłoszone w terminie . Nie zgłoszeni mogą wziąć udział w zależności od ilości wolnych miejsc.

System rozgrywek i tempo gry :

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, wg przepisów Kodeksu Szachowego.

Tempo gry: 15 min. dla zawodnika na partię , kojarzenie komputerowe
Zawody składać będą się z 8 turniejów. Prowadzona będzie klasyfikacja długofalowa dla każdego zawodnika oddzielnie z wszystkich turniejów.

Do punktacji wliczać się będą najlepsze wyniki z 6 turniejów.

Nagrody:

 • rzeczowe dla 3 pierwszych zawodników Szkół Podstawowych w turniejach 1- 7 (rocznik 1998 i młodsi)
 • rzeczowe dla 3 pierwszych zawodników Szkół Gimnazjalnych w turniejach 1- 7 (rocznik 1995 i młodsi)
 • nagrody rzeczowe dla najlepszego zawodnika do 8 lat ( 2003 – 2002) i 10 lat ( 2001- 2000) w turniejach 1-7

W turnieju 8 ( podsumowującym Grand Prix )

 • nagroda pieniężna, puchar, dyplom za I miejsce w kategorii Szkół Podstawowych i Szkół Gimnazjalnych.
 • nagroda pieniężna, medal, dyplom za II, III miejsce w kategorii Szkół Podstawowych i Szkół Gimnazjalnych.
 • nagroda pieniężna, puchar, dyplom dla najlepszego zawodnika z 6 turniejów do 8 i 10 lat.
  Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę

Przewidywany czas zakończenia turnieju około godz. 14.00

Bartłomiej Kuleszewicz