Relacja z IV Festiwalu Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych

Dodano przez Ośrodek Kultury w dzielnicy Wesoła w Kultura

Relacja z IV Festiwalu Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych (Fot. Bartłomiej Kuleszewicz)

Za nami IV Festiwal Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych „Jak długo w sercach naszych”. Podczas uroczystego koncertu w Klubie „Kościuszkowca” wręczono nagrody i wyróżnienia, a laureaci zaprezentowali swój talent.

Tegoroczny, organizowany przez Ośrodek Kultury Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy - Festiwal Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych - „Jak długo w sercach naszych”, faktycznie na długo w naszych sercach pozostanie. Czwarta już edycja wydarzenia (5 listopada – część konkursowa, 12 listopada koncert laureatów) odbyła się z wielkim rozmachem w uroczej i odpowiednio pod każdym względem przygotowanej Sali Klubu Pierwszej Brygady Pancernej „Kościuszkowca” w Wesołej. Ilość wykonawców, którzy przyjechali z tej okazji, także z najodleglejszych zakątków Mazowsza, chętnych do wzięcia udziału w przesłuchaniach konkursowych, przerosła oczekiwania organizatorów.

W trakcie trwającego kilka godzin koncertu mającego wyłonić laureatów w kategoriach „Soliści, duety”, „Zespoły” i „Chóry”, jury konkursowe zmagało się z jakże przyjemnym, aczkolwiek bardzo trudnym zadaniem, wskazania tych wykonawców, którzy wyróżnili się szczególnie. Zadania nie ułatwiał jurorskiemu składowi bardzo wysoki poziom wykonawczy poszczególnych wokalistów. Tak solistów jak i grup wokalno-instrumentalnych oraz chórów biorących udział w przedsięwzięciu.

Temat nieco zdeprecjonowany poprzez odniesienia do poprzedniego systemu i pamiętnego przez starsze pokolenie - Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu, dzięki takim wydarzeniom jak opisywany przeze mnie festiwal w Wesołej, nabiera nowego kolorytu, wskazując wielką potrzebę organizowania tego typu wydarzeń artystycznych. Piosenka patriotyczna była i jest swoistym orężem, ładującym nasze emocjonalne potrzeby nie tylko w czasie rzeczywistych zagrożeń, których w naszej historii nie brakowało, ale także w czasach pokoju, kiedy łączy ludzi poprzez miłość do ojczyzny, łagodzi obyczaje i wskazuje pryncypia którymi powinniśmy się kierować.

Wielkie brawa należą się organizatorom festiwalu z Dyrektorem Ośrodka Kultury w Wesołej – Edwardem Kaliszem na czele. Każdy festiwal piosenki składa się z wielu elementów, tak regulaminowo - artystycznych, jak i formalno - organizacyjnych, wśród których trudno byłoby wskazać ten najważniejszy. Jako człowiek mający za sobą doświadczenie wynikające z czterdziestu pięciu lat pracy scenicznej, w tym zasiadania w składach jury wielu festiwali tak w kraju, jak i za granicą, stwierdzam, że wspomniany wyżej IV Festiwal Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych, odbywający się w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy, stanowić może wzór godny naśladowania w placówkach kultury całej Polski.

Z wyrazami szacunku, podziękowaniem, pozdrowieniami dla czytelników i nadzieją na kolejne tak sprawnie zorganizowane festiwale w Wesołej …

Andrzej Frajndt

Organizatorami Festiwalu byli: Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy oraz 1.Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki.

Celem tego wydarzenia było promowanie patriotyzmu poprzez śpiew i rozbudzanie uczuć patriotycznych, popularyzacja walorów artystycznych i wychowawczych pieśni i piosenek patriotycznych, prezentacja dorobku artystycznego artystów, chórów, zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, inspirowanie do twórczych poszukiwań, promowanie autorskiej twórczości i poszerzanie repertuaru patriotycznego.

Do udziału w Festiwalu zapraszano dzieci, młodzież i dorosłych, którzy zgłaszali się indywidualnie, jak i za pośrednictwem instytucji oświatowych lub kulturalnych. Przedsięwzięcie miało dwie odsłony. Przesłuchania uczestników odbyły się w dniu 
5 listopada br., podczas których zostali wyłonieni laureaci. Natomiast w dniu 12 listopada 2016 r. o godz. 17.00 odbył się koncert galowy Festiwalu, który poprowadził Pan Stanisław Banasiuk – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Zanim rozpoczęła się część artystyczna zostały wręczone nagrody. Laureaci otrzymali je z rąk: Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Pana Mariana Mahora, Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła Pana Edwarda Kalisza oraz Pana Andrzeja Frajndta – Przewodniczącego Jury.

W kategorii „Soliści/duety” pierwsze miejsce zajęła Anna Draczka z Pałacu Młodzieży w Warszawie, drugie miejsce przypadło duetowi: Rozalii Smoderek i Jakubowi Kubasowi, a na trzecim miejscu uplasował się Adam Prus. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymali: Jan Stańko, Marta Majek, Maria Camara, Zuzanna Jędrzejewska.
Wśród zespołów pierwsze miejsce zajął Zespół wokalny WYDŹWIĘK reprezentujący Pałac Młodzieży w Warszawie. Na drugim miejscu znalazł się Zespół MAT z Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej, trzecią pozycję zajął Zespół VELOCE reprezentujący Studio Muzyczne im. W.Kilara w Warszawie Wesołej. Wyróżnienie natomiast przypadło Zespołowi DRAGON z Klubu Dowództwa Operacyjnego RSZ.

W kategorii „Chóry” trzecie miejsce zajął Chór CANTARE z Domu Kultury Śródmieście, drugie natomiast Chór TONIKA reprezentujący Dom Kultury Praga, a miejsce pierwsze przypadło Chórowi LIRA z Centrum Kultury w Piasecznie.

W tym roku Jury Festiwalu postanowiło przyznać nagrodę GRAND PRIX, która powędrowała do Chóru LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie.

Po występach laureatów na scenie wystąpiła Pani Nina Nowak - czołowa polska śpiewaczka występująca z najbardziej elitarnymi orkiestrami w Polsce i na świecie, jak London Symphony Orchestra, New York Philharmonic, Berlin Philharmonic czy Los Angeles Philharmonic. Od 2004 r. artystka współpracuje z najwybitniejszym polskim kompozytorem Krzysztofem Pendereckim.

Festiwal nie odbyłby się bez wsparcia patronów i sponsorów. Patronat honorowy objęli: Biskup Polowy Wojska Polskiego – Jego Ekscelencja ks. Józef Guzdek, Burmistrz Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy – Edward Kłos. Patronat medialny objęli natomiast: TVP3 Warszawa, Radio dla Ciebie, Wiadomości Sąsiedzkie oraz portal www.staramilosna.info Oprócz Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego, które ufundowało statuetkę Grand Prix w organizację Festiwalu włączyły się również Delikatesy K&M, firma PEPSI COLA Generals Bottlers Sp. z o.o.

Serdeczne podziękowania należą się także Klubowi 1. Warszawskiej Brygady Pancernej „Kościuszkowca” z Panią Kierownik Moniką Urbanek na czele za udostępnienie gościnnych murów na potrzeby przesłuchań uczestników i przeprowadzenie koncertu galowego Festiwalu.

IV Festiwal Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych przeszedł do historii. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Festiwalu, gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok.

Ośrodek Kultury w dzielnicy Wesoła