Pokojowo w Szkole Podstawowej nr 353

Dodano przez Majka Delura w Edukacja

Dzień Pokoju w SP353

W bieżącym roku szkolnym nasza placówka realizuje program edukacyjny pod hasłem „Radość i miłość są skrzydłami wielkich przedsięwzięć”. Ważnym obszarem działań szkoły jest także program Szkoła wartości promowany przez MEN. Okazją do realizacji zadań przewidzianych w programach stały się obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju. Szkolne świętowanie urządziliśmy 23. 09. 2013 roku.

Spotkaniu na dwóch apelach, dla klas młodszych i uczniów klas 4 – 6, towarzyszyło hasło „Nie ma drogi do pokoju. To pokój jest drogą”. Ten cytat Mahatmy Gandhiego stał się mottem całego dnia. Podczas apeli poruszyliśmy kwestię pokojowego współistnienia ludzi na świecie. Mówiliśmy o nowych wyzwaniach i zagrożeniach dla światowego pokoju. Podkreślaliśmy ogromne znaczenie świadomych działań każdego obywatela Ziemi na rzecz pokoju.

Pani Wicedyrektor Mariola Wróblewska zwróciła się do uczniów z apelem, by umieli na co dzień budować pokojową atmosferą w swoim najbliższym otoczeniu. Był czas na sformułowanie własnych definicji pokoju. Uczniowie poszczególnych klas zademonstrowali hasła-okrzyki specjalnie przygotowane na spotkanie. Oto niektóre z nich:

Klasa 1 a – „ Pokój to zabawa - fajna sprawa!”,
Klasa 1 b – „Pokój na Ziemi to jest to, Pokój na Ziemi, lubię to!”,
Klasa 1 c – „Pokój to My przez wszystkie dni!”,
Klasa 1 e – „Kto pokój bardzo lubi, dobrocią się chlubi!”,
Klasa 2 c – „Pragniemy pokoju na świecie, na pewno wszyscy o tym wiecie!”,
Klasa 3 b – „Tam, gdzie pokój panuje, tam się naród raduje!”,
Klasa 4 a – „Pokój to ja, pokój to Ty, pokój to nasze najskrytsze sny”,
Klasa 4 d – „Tańczysz hula, tańczysz disco! Pokój ważny ponad wszystko!”,
Klasa 5 b – „Kiedy pokój jest w narodzie, wszyscy ludzie żyją w zgodzie!,
Klasa 6 b – „Pokojowo przeżyć każdy dzień!”

Przed klasami na tablicach pojawiły się interesujące gazetki okolicznościowe. Dzieci z klas 1- 3 wykazały się dużą pomysłowością, a ich prace stały się ciekawym przekazem dziecięcego rozumienia świata. Na zorganizowanej wystawce książek o tematyce pokojowej, uczniowie mogli zapoznać się z tytułami, które są dostępne w szkolnej bibliotece.

Podczas apelu klasy szóste wzięły udział w debacie „Czym dla Ciebie jest pokój”. W ożywionej dyskusji młodzież wyrażała swoje poglądy na temat bezpieczeństwa, możliwości pokojowego współistnienia i działania na rzecz rozwoju ludzkości w przyjaźni i szacunku dla człowieka i jego środowiska życia. Prosta gra-zabawa pokazała uczniom, że my Polacy należymy do niespełna 20 % populacji, która żyje w pokoju, jest bezpieczna pod względem wyżywienia, dostępu do oświaty i służb medycznych.

Wartością, którą promowaliśmy podczas apelu i która będzie nam towarzyszyć przez kolejne miesiące nauki jest tolerancja. To ona jest podstawą do negocjacji w bardzo poważnych sprawach świata, ale także w małych , codziennych, a jednak nie mniej ważnych szkolnych sytuacjach.
Apel poświęcony Dniu Pokoju otwiera comiesięczne akcje promujące wybrane wartości. Kolejne spotkania zwrócą uwagę szkolnej społeczności na takie wartości jak praca, miłość, radość.

Mira Ciacharowska

Majka Delura