Podsumowanie wspólnego ptakoliczenia

Dodano przez Bartłomiej Kuleszewicz w Aktualności


Dziękujemy wszystkim uczestnikom wycieczki. Pomimo solidnego mrozu (-8 stopni !) wzięło w niej udział 15 osób.
Widzieliśmy co najmniej 336 ptaków należących do 20 gatunków (w kolejności alfabetycznej):

 1. bogatka 9
 2. czeczotka 12
 3. czyż 40
 4. dzięcioł duży 1
 5. dzwoniec 18
 6. gawron 7
 7. gil 8
 8. gołąb skalny (miejski) najmniej 10
 9. grubodziób 6
 10. kawka 48
 11. krzyżówka (kaczka) 106 - rekord
 12. kwiczoł 3
 13. mazurek 12
 14. modraszka 11
 15. sierpówka 15
 16. sójka 12
 17. sroka 14
 18. wróbel 2
 19. wrona siwa 6
 20. zięba 2

Wynik był lepszy niż podczas próbnych przejść 1 i 2 tygodnie wcześniej, gdy stwierdzono po 15 gatunków. To efekt współpracy wielu obserwatorów.
Najwięcej ptaków zimuje nad kanałem przy ul Diamentowej i Jodłowej, gdzie wielu mieszkańców przygotowało karmniki. Dowiedzieliśmy się też, że duże stado kaczek przebywa na odcinku kanału nie objętym liczeniem, przy ulicy Fiołkowej - w przyszłym roku wydłużymy trasę.
Wycieczka umożliwiła poznanie nowych osób zainteresowanych przyrodą (w tym sąsiadów z os. Stara Miłosna) i spotkanie ze znajomymi przyrodnikami z wcześniejszych akcji OTOP.

Przemysław i Ewa Stolarz

Bartłomiej Kuleszewicz