Nazwij rondo!

Dodano przez Bartłomiej Kuleszewicz w Wieści z ratusza

Zarząd Dzielnicy Wesoła planuje przeprowadzić konsultacje społeczne, których celem będzie nadanie nazw rondom. W Wesołej obecnie jest ich 10 i każdy mieszkaniec może zgłosić swój pomysł na nazwę. Władze Dzielnicy proponują, aby ronda nosiły imiona zasłużonych mieszkańców lub nazwy miejsc, zdarzeń, organizacji itp. charakterystycznych dla naszej dzielnicy.

Swoje propozycje należy zgłaszać w formie pisemnej do 30 czerwca 2013 r. Można je złożyć osobiście do Punktu Informacyjnego Wydziału Obsługi Mieszkańców w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33, stanowisko w holu, na adres pocztowy Urzędu lub e-mailem na adres wesola.ronda@um.warszawa.pl.

Propozycje powinny zawierać:

• określenie miejsca położenia ronda
• proponowaną nazwę, a w przypadku osób imię i nazwisko
• opis nazwy, a w przypadku osób życiorys wraz z podaniem źródła informacji
• uzasadnienie przedstawionej propozycji
• imię i nazwisko składającego propozycję oraz adres do korespondencji ewentualnie adres poczty elektronicznej

Wzór ankiety

Bartłomiej Kuleszewicz