Najmłodsza szkoła w dzielnicy będzie nosiła imię Wielkich Odkrywców!

Dodano przez Majka Delura w Edukacja

Najmłodsza szkoła w dzielnicy będzie nosiła imię Wielkich Odkrywców!

5 czerwca 2014 r. odbędzie się uroczystość nadania imienia i wręczenia sztandaru naszej szkole – Szkole Podstawowej nr 353 w Warszawie. Uczestniczyć w tak historycznej chwili to niewątpliwie duże przeżycie. Z radością oczekujemy dnia, w którym zostanie odczytana Uchwała Rady Miasta o nadaniu imienia Wielkich Odkrywców najmłodszej (mamy niespełna dwa lata) placówce oświatowej w naszej dzielnicy. W przygotowanie wydarzenia zaangażowana jest cała społeczność szkolna: Rodzice, Uczniowie, Grono Pedagogiczne.

Pragnęliśmy, aby naszym patronem był ktoś, kto stanowiłby inspirację, wzór dla młodych ludzi, kogo postawa, dokonania, zachęcałyby do bycia kreatywnym, odkrywczym, pełnym pasji, odwagi w myśleniu i działaniu. Padało wiele propozycji nazwisk osób, które zmieniały świat na lepszy. Pojawiła się myśl, że wszyscy ci wielcy ludzie mogą być patronami naszej szkoły. Uczniowie wzięli udział w konkursie, w którym przedstawili swoje kandydatury. Byli to naukowcy, sportowcy, podróżnicy, filozofowie, literaci i wynalazcy. W konkursie na patrona naszej szkoły wyróżnione zostały prace dwóch uczniów, z klasy trzeciej- Marcina Kalinowskiego oraz szóstej-Kacpra Ciacharowskiego. Narodziła się idea, aby Szkoła Podstawowa nr 353 nosiła imię Wielkich Odkrywców. Kacper, dzisiaj już gimnazjalista, w swojej pracy konkursowej na patrona szkoły tak uzasadniał wybór imienia: „Odkrywcy to ludzie, którzy poszukują odpowiedzi. Ich odkrycia bywają przypadkowe, ale często są rezultatem zamierzonych i celowych badań. Kto, jeśli nie odkrywca, może być dla nas uczniów wzorem wytężonej pracy, dążenia do celu, wyznaczania sobie kolejnych trudniejszych i bardziej zaawansowanych zadań? Odkrywca to patron na miarę XXI wieku”.
Na uroczystości nadania imienia po raz pierwszy zostanie odśpiewany hymn naszej szkoły, którego autorem jest Marcin Kalinowski. Tekst, który napisał będąc uczniem klasy trzeciej, został wyróżniony w Konkursie na Patrona Szkoły Podstawowej nr 353.

Wiersz Marcina został zredagowany przez poetę pana Krzysztofa Cezarego Buszmana.
Do układania melodii zaprosiliśmy całą społeczność szkolną. Kapituła pod przewodnictwem Dyrektora Szkoły wybrała propozycję Mai Karst z klasy IV b i nauczyciela muzyki - Pana Tomasza Piotrowskiego. W prace nad przygotowaniem hymnu, który nosi tytuł „Wielcy odkrywcy”, zaangażowali się rodzice. Pan Robert Smoderek ze swoim zespołem zaaranżował i zaproponował muzykę.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za ufundowanie sztandaru i pomoc w organizacji uroczystości. Świadomość tego, że tak wiele osób i instytucji nas wspiera, słowami, życzliwą aprobatą dla naszych działań – jest dla nas inspiracją i bodźcem do jeszcze lepszej
i skuteczniejszej pracy.

Nasi uczniowie dzisiaj są mali, ale być może, wzorem patronów, w przyszłości dokonają rewolucyjnych odkryć i zapiszą się w pamięci ludzkości.
Wielokrotnie udowodnili, że w pełni zasługują na to, aby szkoła, do której uczęszczają, nosiła imię Wielkich Odkrywców. Jesteśmy dumni z licznych sukcesów naszych uczniów. Mamy wielu laureatów konkursów ogólnopolskich: „Olimpusa” (z języka angielskiego, matematyki, języka polskiego, wiedzy o Janie Pawle II), „Kangura”, „Olimpuska”, „Multitest 2013”, ,„Młodego lingwisty”, „Odkrywamy Talenty przyszłości”, kuratoryjnych konkursów z matematyki i historii („ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939- 1945…”), warszawskiego konkursu poetyckiego „Złota Biedronka”, dzielnicowych konkursów plastycznych i wielu innych.

Nasi uczniowie odnoszą spektakularne sukcesy w turniejach szachowych, zawodach sportowych, okazali się również mistrzami ortografii w dzielnicy: zajęli I miejsca w kategoriach: klasy drugie, czwarte, piąte i szóste. Jesteśmy otwarci na świat, w ramach projektu uhonorowanego odznaką europejskiego Programu e-Twinning współpracujemy z wieloma krajami Europy.

Pragniemy, aby nasza szkoła - Szkoła Podstawowa im. Wielkich Odkrywców
w Warszawie
, otworzyła przed uczniami nieograniczone możliwości, aby z pomocą swoich nauczycieli dokonywali wielu odkryć i aby temu odkrywaniu towarzyszyły radość i miłość, bo to one „są skrzydłami wielkich przedsięwzięć”.

Katarzyna Głusek-Wojciechowicz
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 353 w Warszawie

Majka Delura