Mam Haka na Raka

Dodano przez Bartłomiej Kuleszewicz w Wydarzenia

Mam Haka na Raka
W najbliższy czwartek 24 lutego, w Ośrodku Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, odbędzie się prelekcja w ramach kampanii społecznej dotyczącej profilaktyki nowotworowej.
Wykład poświęcony będzie nowotworowi raka płuc i oskrzeli, poprowadzą go uczniowie Warszawskiego Liceum im. Gen. Józefa Bema, Magdalena Zwolska, Dominik Ciborowski, Tymoteusz Błaszczak, Magdalena Gorączyńska biorących udział w programie „Mam Haka na Raka”

Program, w którym biorą udział uczniowie liceum „Mam Haka na Raka” jest ogólnopolskim programem edukacyjnym skierowanym do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Istotą „Mam Haka na Raka” jest zaangażowanie młodych ludzi w stworzenie kampanii społecznej, która będzie promowała profilaktykę nowotworową. Głównym zadaniem postawionym przed uczniami jest propagowanie postaw prozdrowotnych skierowanych do ich najbliższego otoczenia. Dzięki realizowanym akcjom młodzi ludzie mogą realnie wpłynąć na nastawienie Polaków wobec chorób nowotworowych i sprawić, że dorośli przestaną uciekać od problemu, a zamiast tego zaczną zapobiegać chorobom poprzez odpowiednią profilaktykę.

Program podzielony jest na dwa etapy. Podczas pierwszego z nich młodzież zapoznaje się z podstawowymi informacjami dotyczącymi profilaktyki chorób nowotworowych. Następnie zdobytą wiedzę przekazuje jak największej ilości osób i nie chodzi tu tylko o młodzież ale także środowiska lokalne. Robią to poprzez wykłady, tworząc plakaty i ulotki, organizując koncerty czy zbiórki maskotek.

Drugi etap to warsztaty kreatywne, podczas których uczestnicy dowiadują się o tajnikach tworzenia kampanii społecznych, a zdobytą wiedzę wykorzystują do zaprojektowania kampanii społecznej zachęcającej do badań profilaktycznych.

Laureaci zdobywają cenne nagrody dla swoich szkół a ich pomysły opracowywane są przez agencje reklamową i prezentowane w całej Polsce w postaci ogólnokrajowej kampanii społecznej.

24 lutego br., godz.18.00

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Ul. Starzyńskiego 21, tel. 22 773 61 88
www.domkulturywesola.net
www.mamhakanaraka.pl
www.bem.waw.pl

Bartłomiej Kuleszewicz