Kolejna edycja konkursu „Wesoła – nieznane oblicza”

Dodano przez Magdalena Grzymkowska w Kultura, Wydarzenia

Plakat konkursu Wesoła nieznane oblicza
Mieszkańcy Wesołej, którzy lubią oglądać świat przez szkło obiektywu, będą mieli okazję, aby się wykazać i popisać swoimi umiejętnościami. Rusza kolejna edycja konkursu fotograficznego „Wesoła – nieznane oblicza”.

Zdjęcia będą oceniane w trzech kategoriach tematycznych: „Krajobrazy i zabytki”, „Wydarzenia i życie na gorąco” oraz „Nowe oblicza dzielnicy” – każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia w każdej kategorii. Jak możemy przeczytać w regulaminie, konkurs ma za zadanie ukazanie specyfiki Wesołej oraz miejsc ciekawych pod względem przyrodniczym i historycznym, a także propagowanie aktywności twórczej i fotografii zaangażowanej w lokalną tematykę wśród członków społeczności.

Laureaci poszczególnych kategorii otrzymają nagrody rzeczowe. Wybrane prace zgłoszone do konkursu będą opublikowane na stronie internetowej biblioteki i w kalendarzu na 2012 rok, który wyda Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna przy ul. 1. Praskiego Pułku 31 we Wesołej. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących – zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Nie ma też wytycznych co do techniki wykonania prac. Jedynymi wymogami jest wielkość zdjęć (wymiary minimum 1200×1600 pikseli, pliki nie przekraczające 10MB), brak cyfr lub innych oznaczeń (np. automatycznie generowanej przez aparat daty), a także to, że prace nie mogą być retuszowane elektronicznie ani uprzednio nagradzane bądź publikowane.

Prace w formacie JPG można zgłaszać do konkursu do 10 października poprzez wysłanie drogą elektroniczną na adres konkurs@e-bp.pl w formie załącznika wraz z informacjami o tytule fotografii, imieniem i nazwiskiem autora, telefonem kontaktowym, nazwą fotografowanego obiektu i jego lokalizacją oraz stosownymi oświadczeniami (o posiadaniu praw autorskich do zdjęć, że praca nie była wcześniej nagradzana ani publikowana; o wyrażeniu zgody na przekazanie autorskich praw majątkowych w zakresie prezentowania zdjęć we wszelkich wydawnictwach i publikacjach wydawanych przez Organizatora, Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy i Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy; o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; że przesłane zdjęcia nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich i pokrewnych ani praw osobistych; o uzyskaniu przez autora pracy zgody osób przedstawionych na fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku).

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać u Justyny Kwiatkowskiej pod numerem telefonu 22 773 40 08.

Magdalena Grzymkowska